دوره آموزس مقدماتی تحلیل تکنیکال

دوره تکنیکال جامع از صفر

قیمت محصول 1/900/000 هزار تومان

قیمت با تخفیف 1/520/000 هزار تومان

دوره آموزش پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال (مستر ترید کریپتو)

دوره مستر ترید کریپتو و فارکس

قیمت محصول 2/800/000 هزار تومان

این تخفیف فقط به مدت دو روز و برای کسانی است که زودتر ثبت نام می کنند. شهریه دوره ها بعد از این مدت بالاتر خواهد رفت.