لوگو حامی آکادمی
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

تحلیل های آبان ماه

تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم وپترو در تایم فریم روزانه 28 آبان 99

تحلیل سهم وپترو تحلیل سهم وپترو در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. سهم...

ادامه مطلب
شنبه 21 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم ساروم در تایم فریم روزانه 28 آبان 99

تحلیل سهم ساروم تحلیل سهم ساروم در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. در...

ادامه مطلب
شنبه 21 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم فجر در تایم فریم روزانه 28 آبان 99

تحلیل سهم فجر تحلیل سهم فجر در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. احمد...

ادامه مطلب
شنبه 21 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم درازک در تایم فریم روزانه 28 آبان 99

تحلیل سهم درازک تحلیل سهم درازک در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. فلت...

ادامه مطلب
شنبه 21 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم شبندر در تایم فریم روزانه 28 آبان 99

تحلیل سهم شبندر تحلیل سهم شبندر در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است.  ...

ادامه مطلب
شنبه 21 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم خودرو در تایم فریم روزانه 28 آبان 99

تحلیل سهم خودرو تحلیل سهم خودرو در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. مهدی...

ادامه مطلب
شنبه 21 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم وخاور در تایم فریم روزانه 21 آبان 99

تحلیل سهم وخاور تحلیل سهم وخاور در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. محسن...

ادامه مطلب
شنبه 14 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم تاپکیش در تایم فریم روزانه 21 آبان 99

تحلیل سهم تاپکیش تحلیل سهم تاپکیش در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. مقاومت...

ادامه مطلب
شنبه 14 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم مداران در تایم فریم روزانه 21 آبان 99

تحلیل سهم مداران تحلیل سهم مداران در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است.  ...

ادامه مطلب
شنبه 14 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم ومهان در تایم فریم روزانه 21 آبان 99

تحلیل سهم ومهان تحلیل سهم ومهان در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. سهم...

ادامه مطلب
شنبه 14 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم سشرق در تایم فریم روزانه 21 آبان 99

تحلیل سهم سشرق تحلیل سهم سشرق در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. سهم...

ادامه مطلب
شنبه 14 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم سخاش در تایم فریم روزانه 21 آبان 99

تحلیل سهم سخاش تحلیل سهم سخاش در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. 5...

ادامه مطلب
شنبه 14 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم فملی در تایم فریم روزانه 21 آبان 99

تحلیل سهم فملی تحلیل سهم فملی  در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. نزدیک...

ادامه مطلب
شنبه 14 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم ثمسکن در تایم فریم روزانه 14 آبان 99

تحلیل سهم ثمسکن تحلیل سهم ثمسکن در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. در...

ادامه مطلب
شنبه 7 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم خاهن در تایم فریم روزانه 14 آبان 99

تحلیل سهم خاهن تحلیل سهم خاهن در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. سهم...

ادامه مطلب
شنبه 7 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم نوری در تایم فریم روزانه 14 آبان 99

تحلیل سهم نوری تحلیل سهم نوری  در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. احمد...

ادامه مطلب
شنبه 7 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم وتوصا در تایم فریم روزانه 14 آبان 99

تحلیل سهم وتوصا تحلیل سهم وتوصا در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. سهم...

ادامه مطلب
شنبه 7 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم فسپا در تایم فریم روزانه 14 آبان 99

تحلیل سهم فسپا تحلیل سهم فسپا در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. سهم بعد...

ادامه مطلب
شنبه 7 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم میدکو در تایم فریم روزانه 14 آبان 99

تحلیل سهم میدکو تحلیل سهم میدکو در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. 2145...

ادامه مطلب
شنبه 7 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم سمازن در تایم فریم روزانه 8 آبان 99

تحلیل سهم سمازن تحلیل سهم سمازن در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. پس...

ادامه مطلب
شنبه 31 اکتبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم سفارس در تایم فریم روزانه 8 آبان 99

تحلیل سهم سفارس تحلیل سهم سفارس در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. روند...

ادامه مطلب
شنبه 31 اکتبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم قزوین در تایم فریم روزانه 8 آبان 99

تحلیل سهم قزوین تحلیل سهم قزوین در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. بر...

ادامه مطلب