لوگو حامی آکادمی
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

تحلیل های آذر ماه

تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم ونیرو در تایم فریم روزانه 19 آذر 99

تحلیل سهم ونیرو تحلیل سهم ونیرو در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. خط...

ادامه مطلب
شنبه 12 دسامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم پکرمان در تایم فریم روزانه 19 آذر 99

تحلیل سهم پکرمان تحلیل سهم پکرمان در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. درگیر...

ادامه مطلب
شنبه 12 دسامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم فاما در تایم فریم روزانه 19 آذر 99

تحلیل سهم فاما تحلیل سهم فاما در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. مقاومت...

ادامه مطلب
شنبه 12 دسامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم زشریف در تایم فریم روزانه 12 آذر 99

تحلیل سهم زشریف تحلیل سهم زشریف در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. سهم...

ادامه مطلب
شنبه 5 دسامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم وملل در تایم فریم روزانه 12 آذر 99

تحلیل سهم وملل تحلیل سهم وملل در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. محمد...

ادامه مطلب
شنبه 5 دسامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم بجهرم در تایم فریم روزانه 12 آذر 99

تحلیل سهم بجهرم تحلیل سهم بجهرم در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. کراس...

ادامه مطلب
شنبه 5 دسامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم سقاین در تایم فریم روزانه 12 آذر 99

تحلیل سهم سقاین تحلیل سهم سقاین در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. احمد...

ادامه مطلب
شنبه 5 دسامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم ثمسکن در تایم فریم روزانه 12 آذر 99

تحلیل سهم ثمسکن تحلیل سهم ثمسکن در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. با...

ادامه مطلب
شنبه 5 دسامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم سخاش در تایم فریم روزانه 5 آذر 99

تحلیل سهم سخاش تحلیل سهم سخاش در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. بر...

ادامه مطلب
شنبه 28 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم دارو در تایم فریم روزانه 5 آذر 99

تحلیل سهم دارو تحلیل سهم دارو در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. مهدی...

ادامه مطلب
شنبه 28 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم بمیلا در تایم فریم روزانه 5 آذر 99

تحلیل سهم بمیلا تحلیل سهم بمیلا در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. کراس...

ادامه مطلب
شنبه 28 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم قنیشا در تایم فریم روزانه 5 آذر 99

تحلیل سهم قنیشا تحلیل سهم قنیشا در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. سهم...

ادامه مطلب
شنبه 28 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم ونوین در تایم فریم روزانه 5 آذر 99

تحلیل سهم ونوین تحلیل سهم ونوین در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. هانی افضلیان...

ادامه مطلب
شنبه 28 نوامبر 2020 بدون نظر
تحلیل سهم پرداخت

تحلیل سهم رانفور در تایم فریم روزانه 5 آذر 99

تحلیل سهم رانفور تحلیل سهم رانفور در تایم فریم روزانه که توسط یکی از بورس آموزان دوره پیشرفته حامی آکادمی انجام شده است، در ادامه قرار داده شده است. علی...

ادامه مطلب
شنبه 28 نوامبر 2020 بدون نظر